Evästeet ja tietosuojaehdot

Tietosuojaseloste
PatientSky Finland Oy (”PatientSky”) on norjalaisen, vuonna 2014 perustetun PatientSky Groupin suomalainen tytäryhtiö. Tuomme innovatiivisia, parempia ja tehokkaampia digitaalisia ratkaisuja hyvinvointi- ja terveysaloille, joiden avulla voidaan tuottaa vaikuttavia ja kustannustehokkaita terveydenhuollon palveluita asiakkaille - helposti ja nopeasti. Meillä asiakas on aina keskiössä - niin myös sinä. 

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin, miten keräämme ja miten käsittelemme henkilötietojasi. Kerromme myös oikeuksistasi ja siitä, miten voit ottaa meihin yhteyttä.
Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin PatientSkyn verkkosivustojen (patientsky.fi, patientsky.no, patientsky.com, hovemedical.no) kautta sekä markkinoinnin yhteydenottojen, tapahtumien ja muutoin PatientSkyn toiminnan yhteydessä kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn.
Tietoa meistä 
Tämä tietosuojaseloste koskee seuraavien yhteisrekisterinpitäjien markkinointirekisteriä:

- PatientSky Finland Oy, Y-tunnus: 3126663-7, Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki, Finland
- PatientSky Norway AS, Y-tunnus: 813 672 782, Tjuvholmen allé 3, 0252 Oslo, Norway  
- PatientSky Group, Y-tunnus 919 763 930, Tjuvholmen allé 3, 0252 Oslo, Norway

Yhteyshenkilö
Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä, voit ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse:
·      info.fi@patientsky.com
Mitä tietoja keräämme? 
PatientSky käsittelee henkilötietoja nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden, yritysten yhteys- ja vastuuhenkilöiden sekä yritykseemme muutoin yhteydessä olevien henkilöiden henkilötietoja.  Markkinointirekisteriimme tallennamme muun muassa seuraavia tietoja: 

·       Henkilön nimi ja yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköposti
·       Yritys- ja/tai organisaatiotiedot, kuten y-tunnus, osoite ja yhteystiedot
·       Markkinointiin ja sen toimenpiteisiin liittyvät tiedot
·       Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
·       Muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot 

Keräämme myös automaattisesti verkkosivujemme käyttöön liittyviä tietoja, kuten IP-osoite, laitteen käyttöjärjestelmä, istuntoa koskevat tiedot ja muita evästeiden kautta kerättyjä tietoja. Lisätietoja saat jäljempänä olevasta kappaleesta ”Evästeet”.  
Miten käytämme henkilötietojasi? 
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määritettyihin tarkoituksiin. Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin: 

Suostumuksen perusteella

Käytämme henkilötietoja ensisijaisesti ohjelmistotuotteidemme markkinointiin ja myyntiin, sekä uutiskirjeiden ja muun markkinointimateriaalin lähettämiseen.Jos tietojasi käsitellään antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi. Sähköistä suoramarkkinointia vastaanottava henkilö voi milloin tahansa kieltää markkinoinnin sähköpostiviestissä olevan linkin tai ottamalla yhteyttä info.fi@patientsky.com.

Oikeutetun edun perusteella

Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ja vastuuhenkilöiden osalta voimme lähettää sähköistä suoramarkkinointia suostumuksen lisäksi PatientSkyn oikeutetun edun perusteella. Sähköistä suoramarkkinointia vastaanottava henkilö voi milloin tahansa kieltää markkinoinnin sähköpostiviestissä olevan linkin tai ottamalla yhteyttä info.fi@patientsky.com.

Sopimuksen täytäntöönpaneminen

Voimme käyttää henkilötietojasi myös sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja ohjelmistotuotteidemme tarjoamiseksi. Lisäksi henkilötietoja käytetään asiakasviestintään ja asiakkuuksien hallintaan. 

Lakisääteisten velvoitteiden perusteella


Käsittelemme henkilötietojasi lakiin ja viranomaispäätöksiin perustuvien velvoitteiden perusteella. Voimme olla velvollisia säilyttämään henkilötietoja kirjanpito- tai muussa pakottavassa lainsäädännössä määriteltyjen velvoitteiden noudattamiseksi. Henkilötietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.
Miten keräämme henkilötietojasi? 
Keräämme henkilötietoja ensisijaisesti suostumuksellasi, esimerkiksi kun jätät yhteydenottopyynnön tai tilaat uutiskirjeemme, tilaat ohjelmistotuotteitamme, ilmoittaudut tai osallistut tilaisuuksiimme, tai muutoin olet yhteydessä meihin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää julkisista lähteistä, kuten esimerkiksi yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä ja viranomaisten julkisista rekistereistä. Lisäksi keräämme henkilötietoja (patientsky.fi, patientsky.no, patientsky.com, hovemedical.no) verkkosivujen käytöstä.
Evästeet 
PatientSky käyttää myös evästeitä parantaakseen asiakaskokemustasi ja palveluitamme verkkosivustollamme (patientsky.fi, patientsky.no,patientsky.com, hovemedical.no). Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää lähtökohtaisesti käyttäjän suostumusta.  

Evästeitä käytetään verkkosivustoillamme olevien käyntien seurantaan sekä toiminnallisuuksien parantamiseen. Evästeet auttavat meitä näkemään millä sivustoilla käyt ja siten ne antavat meille parempaa ymmärrystä sinun tarpeistasi. Tätä tietoa voimme hyödyntää kommunikoinnissamme.

PatientSky käyttää seuraavia evästeitä:

·      Google Ads
·      Facebook Pixel
·      HubSpot

PatientSky Phpsessid eväste seuraa oletko kirjautunut sisään PatientSkyn palveluihin. Kun suljet selaimen, eväste poistuu.  

Prum_episodes evästettä käytetään keräämään anonyymiä tilastotietoa, mittaamaan verkkosivuston toimintaa ja mahdollisia virhetilanteita. Kun suljet selaimen, tämä eväste poistuu.

_gat evästettä käytetään anonyymiin tilastotiedon keräämiseen kävijän verkkosivuston istunnosta. Kesto on 10 minuuttia.

_ga evästettä käytetään verkkosivujen käyttäjän anonyymiin tunnistamiseen, jotta toistuvien käyntien tilastollinen rekisteröinti on mahdollista. Tämän kesto on 2 vuotta.
Miten luovutamme tai siirrämme henkilötietojasi? 
PatientSky käsittelee tietojasi luottamuksellisesti. Emme luovuta tai myy mitään henkilötietoja kolmansille osapuolille. 

PatientSky käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa Rekisterinpitäjän alihankkijoille ja palveluntarjoajille kuitenkin vain siinä määrin, kun tällaiset tahot osallistuvat tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. 

Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille asiakkaan omalla suostumuksella. Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten esittämien vaatimusten ja lainsäädäntöön perustuvien edellytysten mukaisesti.
Henkilötietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle   
PatientSky ei siirrä henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. PatientSky:n kaikki palvelinkeskukset ovat yksityisiä ja sijaitsevat EU:n tai EEA:n talousalueella.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain, mikäli käytämme palveluntarjoajaa, jolla voi olla pääsy henkilötietoihin EU:n tai Euroopan talousalueelta. 

Huolehdimme asianmukaisesta henkilötietojen suojasta varmistamalla, että tietojen siirtämiselle on olemassa tietosuojalainsäädännön mukainen peruste kuten Euroopan komission laatimat mallisopimuslausekkeet.
Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi? 
Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen toteuttamiseksi, jota varten tiedot on kerätty, tai sen ajan kuin säilyttäminen on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.  Säilytysajat voivat olla erilaisia sen mukaan, mihin luokkiin tiedot kuuluvat.
Automaattinen päätöksenteko 
Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
Sinun oikeutesi 
Tietosuojalainsäädäntö takaa rekisteröidylle eräitä henkilötietoihin liittyviä oikeuksia. Rekisteröidyn oikeudet eivät ole kaikissa tilanteissa ehdottomia, koska oikeuksiin vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietojasi käsitellään. Jos emme voi toteuttaa pyyntöäsi, kuten poistamaan tietoja, kerromme päätöksen syyn.
Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi.
Oikeus saada pääsy tietoihin ja tietojen tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Jos käsittelemme, sinulla on oikeus saada jäljennös näistä tiedoista, ellei meillä ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta.
Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen
Sinulla on oikeus vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen
Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan tietojesi  käsittelyä, jos käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut  tietojesi käsittelyä. 

Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin, kuin henkilötietojen käsittelyn perusteena on meidän oikeutettu etumme.
Oikeus peruuttaa suostumus
Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, jonka olet antanut esimerkiksi uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä.
Oikeus tietojen siirtämiseen
Sinulla on oikeus saada henkilötietosi koneluettavassa  muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen,  että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille,  käsittelemme kyseisiä henkilötietoja suostumuksesi perusteella ja käsittely  suoritetaan automaattisesti.
Mikäli haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksiasi tai kieltäytyä vastaanottamasta markkinointimateriaalia PatientSky:lta,
pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@patientsky.com.
Oikeus tehdä valitusvalvontaviranomaisille   
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaisille, jos katsot henkilötietojesi käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.
Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löytyvät täältä: https://tietosuoja.fi/etusivu.      
Tietosuojaselosteen päivitys 
PatientSky saattaa päivittää tätä tietosuojaselostetta toimintansa tai tietosuojaperiaatteiden ja -suositusten muuttuessa, taikka lainsäädännön muuttuessa.
Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen.
Mistä saan lisätietoja?  
Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöistämme, tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@patientsky.com. 

Päivitetty 11.12.2020.